Usluge

gallery/1_ico

Priprema dokumentacije

 • priprema projekata za financiranje bespovratnim sredstvima
 • priprema projekata za financiranje putem banaka
 • piprema projekata za financiranje kroz financijske instrumente
 • priprema dokumentacije za prijavu na Javnu nabavu
gallery/partnership
gallery/3_ico

Izrada studija i planova

 • izrada poslovnih planova
 • izrada investicijskih studija
 • izrada studija izvedivosti
 • izrada analiza troškova i koristi (CBA)
 • izrada natječajnih dokumentacija

 

gallery/partnership_1-1
gallery/2_ico

Savjetovanje i edukacija

 • financijsko savjetovanje
 • poslovno savjetovanje
 • planiranje novčanog toka
 • provedba projektnih aktivnosti
 • provedba nabave za sufinancirane projekte
 • provođenje edukacija o izradi investicijskih studija, CBA analiza i studija izvedivosti

 

gallery/project
gallery/accounting_top